بررسی و آزمون عملکرد دوچرخه اسکی در پیست دربندسر

نمای رو به رو دوچرخه اسکی

اولین نسخه از دوچرخه اسکی سردو در زمستان سال ۱۳۹۸ در پیست اسکی دربندسر مورد آزمون و بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.