اخبار سردو

 

بررسی و آزمون عملکرد دوچرخه اسکی در پیست دربندسر

زمستان  ۱۳۹۸

 

راه اندازی سایت و فروشگاه اینترنتی سردو

بهار ۱۳۹۹

 

تولید دوچرخه اسکی های ارتقا یافته برای ارایه به پیست های اسکی

تابستان ۱۳۹۹

 

مذاکره با مسئولین پیست دربندسر به منظور همکاری های آتی

پاییز ۱۳۹۹

 

سردو در پیست اسکی توچال

فصل اسکی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 

فروش دوچرخه اسکی سردو در دیجیکالا

بهار ۱۴۰۰

 

همکاری آس اسپرت و سردو

تابستان ۱۴۰۰

 

ثبت رسمی برند و لوگو سردو

پاییز ۱۴۰۰

 

ثبت شرکت سپید راه درین

پاییز ۱۴۰۰

دوچرخه اسکی در مجلات بین المللی
راهنما و آموزش های دوچرخه اسکی